Dyert kryesore të hyrjes
Përshtypjet e para numërohen
Dera juaj e përparme është karta telefonike e shtëpisë tuaj. Prandaj duhet të përzihet në mënyrë perfekte me arkitekturën dhe dizajnin e ndërtesës suaj, duke siguruar gjithashtu izolim të shkëlqyer ndaj nxehtësisë. Kjo e bën edhe më të rëndësishme zgjedhjen e sistemit të duhur për të përmbushur kërkesat tuaja. aluplast shet një gamë të gjerë dizajnesh, të cilat të gjitha mund të kombinohen me sistemet tona të dritareve dhe janë të dizajnuara për të përmbushur kërkesa të ndryshme për izolimin termik. Nëse preferoni petëzimin ose predha alumini: Çdo gjë është e mundur me njërën nga këto opsione.

85 mm
Construction depth

1.3 W/m²K
Uf value

0.74 W/m²K
Best Ud value

Up to RC2
Safety