Ky sistem është një lidhje e grilës së montuar përpara me një grilë të montuar lart. Avantazhi themelor i këtij sistemi është fakti se ai mund të instalohet pa zmadhuar vrimat e dritareve dhe në të njëjtën kohë të ndërtohet kutia, si rezultat i së cilës nuk do të arrinim një efekt vizual, si në rastin e grilave të montuara lart. . Me një grilë të këtij lloji e gjithë kutia mbetet jashtë ndërtesës dhe aksesi në shërbim sigurohet nëpërmjet një mbulesë revizioni në pjesën e poshtme. Ka versione me ose pa rrjeta kundër mushkonjave.