Grila në kuti është prerë në një kënd prej 45 gradë, i instaluar kryesisht në dritaret ose fasadat ekzistuese. Këto lloj sistemesh janë zgjidhjet më të thjeshta në aspektin teknik dhe ekonomik. Madhësia e kutisë varet nga e gjithë lartësia e grilave dhe nga lloji i armaturës. Kjo shpesh përcakton zgjedhjen e metodës së instalimit. Grila e ulur është një mbyllje shtesë e vrimës së ndërtesës dhe në të njëjtën kohë është një pengesë me veti izoluese. Shkuma e fortë poliuretani, duke mbushur profilet, është një izolim termik shtesë. Shtresa e ajrit e krijuar midis armaturës së ulur të grilave dhe dritares ose derës e bën të vështirë shkëmbimin e nxehtësisë midis ambienteve të brendshme dhe të jashtme. Mundëson kursimin e energjisë termike të nevojshme për ngrohjen e dhomave, ndërsa në ditët e nxehta mbron nga ngrohja e tepërt e tyre. Ka versione me ose pa rrjeta kundër mushkonjave.