Thellësia e ndërtimit 85 mm
Uf=1,6 W/m²K
Uw=0,92 W/m²K me xham standard-trefishtë me Ug=0,6 dhe Psi=0,040 W/mK
Uw=0.76 W/m²K opsioni më i mirë i mundshëm me xham të trefishtë me Ug=0.4 dhe Psi=0.030 W/mK
pragu
Binar udhëzues alumini
Mbrojtje nga vjedhjet deri në RC2

Izolimi i zërit deri në 44 dB (klasa e izolimit të zërit 4)
Lustrim deri në 51 mm
Gama e gjerë e opsioneve të petëzimit
E disponueshme me guaska alumini aluskin® (gamë e gjerë ngjyrash)
Drenazhimi i fshehur është i mundur
Opsioni pa pengesa
opsioni i kornizës së rregullimit