Thellësia e ndërtimit 85 mm
Uf=1,3 W/m²K
Uw=0.87 W/m²K me xham standard-trefishtë me Ug=0.6 dhe Psi=0.040 W/mK
Uw=0.71 W/m²K opsioni më i mirë i mundshëm me xham të trefishtë me Ug=0.4 dhe Psi=0.030 W/mK
Pragu i thyer termikisht
Shirit udhëzues alumini
Mbrojtje kundër hajdutëve deri në RC2

Deri në 44dB
Lustrim deri në 51 mm
Gama e gjerë e petëzimit në dispozicion
E disponueshme me guaska alumini aluskin® (gamë e gjerë ngjyrash)
Drenazhimi i fshehur është i mundur
Opsioni pa pengesa
Kornizë fikse opsionale