Thellësia e ndërtimit 85 mm
Uf = 1,1 W/m²K
=0,80 W/m²K me xham standard-trefishtë me Ug=0,6 dhe Psi=0,040 W/mK
Uw=0.63 W/m²K opsioni më i mirë i mundshëm me xham të trefishtë me Ug=0.4 dhe Psi=0.030 W/mK
Pragu i bërë nga uPVC me fibër qelqi të përforcuar
Binar udhëzues i bërë nga uPVC me fibra xhami të përforcuar
Mbrojtje nga vjedhjet deri në RC2

Izolimi i zërit deri në 44 dB (klasa e izolimit të zërit 4)
Lustrim deri në 51 mm
Gama e gjerë e opsioneve të petëzimit
E disponueshme me guaska alumini aluskin® (gamë e gjerë ngjyrash)
Drenazhimi i fshehur është i mundur
Opsioni pa pengesa
opsioni i kornizës së rregullimit